Kemâ Salevâtlarını Okumak

 Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek isterse; şu salevâtları okusun:7

Okunuşu:

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin kemâ emertenâ en nusalliye aleyhi

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühü

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin kemâ tühibbü ve terdâlehû.

 

Manâsı:

Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.) Hazretleri’ne Sen’in bize salevât okumamızı emrettiğin şekilde salât-ü selâm eyle!

Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.) Hazretleri’ne O’nun ehli gibi salât-ü selâm eyle!

Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.) Hazretleri’ne Sen’in sevdiğin ve râzî olduğun gibi salât-ü selâm eyle! (Saâdetü’d-Dareyn, s. 523)

Sonra çok ve tek sayılı olarak şu salevâtı okur:8

Okunuşu:

Allahümme salli ‘alâ ruhi Muhammedin fil-ervahı

Allahümme salli ‘alâ cesedi muhammedin Muhamme-din fil-ecsâdi,

Allahümme salli ‘alâ kabri Muhammedin fil-kubûri

 

Manâsı:

Allâh’ım! Ruhlar arasında Muhammed (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin ruhuna salât-ü selâm eyle.

Allâh’ım! Cesedler arasında Muhammed (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin cesedine salât-ü selâm eyle.

Allâh’ım! Kabirler arasında Muhammed (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin kabrine salât-ü selâm eyle. (Saâdetü’d-Dareyn, s. 525)

Sosyal Medyada Takip Edin: