İki Rek’at Namaz

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek isteyen kişi, iki rek’at namaz kılsın.

Bu namazın her rek’atinde,

Fâtiha-i şerîfeyi bir kere okusun.

Fâtiha-i şerîfeden sonra zammı sûre olarak;

Duhâ Sûresi yirmi beş (25) kere,

İnşirâh sûresini yirmi beş (25) kere okusun.

Namazdan sonra uyuyuncaya kadar; Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne salât-ü selâm okusun… (Saadetü’d-Dareyn, s. 533)

Sosyal Medyada Takip Edin: