E’ûzü Besmele ile Duâ Etmek

İmam Şa’rânî Hazretleri’nin[1]  “Tabakâtü’l-Evliyâ”da Ebû’l-Mevâhib eş-Şâzelî Hazretlerinden naklettiğine göre:

10

“Allâhümme bihakkı Muhammedin (s.a.v.) erinî veche Muhammedin (s.a.v.) hâllen ve meâlen…”

 

Sen bu duayı okuduğun vakit; ben her zaman senin rü’yâna girerim. Asla senden gecikmem. (Saadetü’d-Dareyn, s. 533)

 


[1] Abdülvehhâb-ı Şa’rânî (k.s.) Hazretleri Şa’rânî Mısır’ın Kalkaşend kasabasında 1493 (H.898) de doğdu. Henüz yedi yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Sekiz yaşında iken, geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmeden kılmaya başladı. Büluğ çağına gelmeden, kıldığı gece namazlarında Kur’ân-ı kerîmi hatmederdi. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimlerinde ehliyet kazandı. Tasavvuf yolunda da çalışarak, pekçok velînin feyz ve teveccühlerine kavuştu. 1565 (H.973) de Mısır’da vefât etti.

Sosyal Medyada Takip Edin: